Färghuset är fullsortimentsbutiken med professionella städprodukter för alla.
Vi säljer idag till städbolag, skolor, industrier mm.
Utnyttja fördelarna med en lokal leverantör.
Transporter inom kommunen är en självklar service till våra kunder.

stad-leverantorer